DSP Brăila îngreunează prin diverse tertipuri birocratice accesul la informații de interes public

21.06.2022

Dr. Gabriel Vasile Ștefan Ciochină

Director Executiv

Direcția de Sănătate Publică Brăila

 

Stimate domnule dr. Ciochină,

Atragem atenția că practicile DSP Brăila privind accesul la informații de interes public sunt abuzive, încalcă prevederile legale și vă invităm să le revizuiți.

În data de 07.06.2022, Asociația Centrul Filia a solicitat o serie de informații de interes public privind numărul de mame minore înregistrat în anul 2021. Într-o primă instanță, DSP Brăila a solicitat organizației să facă dovada personalității juridice. Solicitarea excedează prevederile Legii 544/2001 privind Liberul acces la informații de interes public.

După ce reprezentanta Filia a arătat că Legea 544/2001 obligă instituția să pună la dispoziția oricărui cetățean informații de interes public, fără nicio obligație de a demonstra personalitatea juridică, instituția a încercat încă o dată să complice accesul la informații.

De această dată, DSP a solicitat reprezentantei organizației să completeze și semneze o “declarație de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal” care, pe lângă a fi inutilă, este și ambiguu formulată.

Amintim DSP Brăila că Regulamentul General privind Protecția Datelor al UE 679/2016 obligă  instituția să prelucreze datele unei persoane care solicită informații de interes public pe baza obligației legale de răspunde la cerere conform legii 544/2001, și deci fără completarea unei declarații de consimțământ.

Conform Art. 6 alin (1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: (…) (c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

Amintim DSP Brăila că dreptul la informare este un drept constituțional. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public pune în practică acest drept. Legea prevede explicit că: (1) orice informație deținută de o instituție publică, indiferent de suportul pe care se află, este prin definiție de interes public; (2) orice cetățean poate solicita orice informație, printr-o simplă cerere, fără a fi necesar să justifice în orice fel de ce solicită acele informații. Legea prevede câteva excepții, dar, în mod evident, niciuna nu se aplică informației solicitate.

DSP Brăila, în loc de a răspunde solicitării, așa cum prevede legea, a încercat să găsească diverse tertipuri birocratice pentru a refuza comunicarea informației solicitate. Chiar dacă aceste practici nu fac imposibil accesul la informații de interes public, ele reprezintă o formă birocratică de descurajare a cetățenilor interesați, și este o formă de abuz administrativ. Nu în ultimul rând, este o încălcare clară a legii.

În context, menționăm și că DSP Brăila încalcă permanent Legea nr. 544/2001, prin faptul că nu are pe pagina proprie de Internet o secțiune care să cuprindă informațiile prevăzute de lege pentru a fi publicate din oficiu. DSP Brăila încalcă permanent și Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002), pentru că, în cei șase ani de la adoptare, nu a catadicsit să pună în aplicare Anexa 1, prin care este stabilită structura standard a paginilor de Internet ale instituțiilor publice.

Având în vedere cele semnalate, vă solicităm:

  • Să luați în cel mai scurt timp măsurile necesare pentru a intra în legalitate;
  • Să încetați de îndată practicile abuzive prin care refuzați, de facto, să comunicați informații de interes public;
  • Să includeți în programul anual de formare al conducerii DSP Brăila și a funcționarilor cu atribuții în domeniu cursuri specifice cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001, disponibile în catalogul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Mulțumim!

 

Semnatari:

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Centrul pentru Inovare Publică

Asociația MozaiQ LGBT

Fundația TERRA Mileniul III

Centrul pentru Studiul Democrației

Átlátszó Erdély/Transilvania Transparentă

Asociația CIVICA

Asociația pentru Tehnologie și Internet

ActiveWatch

APADOR-CH

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *