Solicităm Prefecturii Municipiului Bucureşti respectarea pluralismului de opinii în şedinţele CGMB

Organizațiile semnatare vă solicită să verificați respectarea prevederilor legale și a principiilor de bună practică în ceea ce privește desfășurarea ședințelor Consiliului General al Municipiului București. Conform Codului Administrativ: (7) „Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii”, respectiv „(12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost … Continuă să citești Solicităm Prefecturii Municipiului Bucureşti respectarea pluralismului de opinii în şedinţele CGMB

Scrisoare deschisă privind transparența procedurilor parlamentare

Textul scrisorii: Reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile din România doresc să vă supună atenției un subiect deosebit de important pentru buna funcționare a instituțiilor publice din țara noastră și a transparenței procesului legislativ deschis și accesibil … Continuă să citești Scrisoare deschisă privind transparența procedurilor parlamentare

Transparența Ședințelor Consiliilor Locale și Județene

Odată cu regulile de distanțare socială și limitarea circulației persoanelor, participarea cetățenilor și a presei la ședințele consiliilor locale, și chiar organizarea offline a ședințelor, au devenit indezirabile. Dacă unele autorități s-au adaptat situației și au transmis pe internet ședințele … Continuă să citești Transparența Ședințelor Consiliilor Locale și Județene

Publicarea de date personale, inclusiv date sensibile

Primarul comunei Perieni, Județul Vaslui publică, inclusiv pe facebook, lista persoanelor izolate la domiciliu pe raza comunei. Chiar dacă Decretul privind instituirea stării de urgență prevede posibilitatea restrângerii exercițiului dreptului Constituțional la viață intimă, familială și privată, o astfel de … Continuă să citești Publicarea de date personale, inclusiv date sensibile

Dreptul la libera circulație, limitat în afara prevederilor Decretului privind instituirea stării de urgență

Cel puțin două autorități publice (Prefectul din Maramureș și Primarul din Comuna Greci, Județul Tulcea) au instituit reguli care limitează circulația persoanelor în județ, respectiv localitate, înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței Minilare nr. 3 – care a impus … Continuă să citești Dreptul la libera circulație, limitat în afara prevederilor Decretului privind instituirea stării de urgență